„Schmiererei“

Acryl auf Leinwand 40×50 cm

Preis 137,00 €

Versand + 15,00€

152,00 €

„Trio grün-blau“

Acryl auf Leinwänden 20×20 cm, 40×30 cm, 20×20 cm

Preis 156,00 €

Versand + 15,00€

171,00 €

„Fehler“

Acryl auf Leinwand 40×50 cm

Preis 133,00 €

Versand + 15,00€

148,00 €

„Lines“

Acryl auf Leinwand 40×50 cm

Preis 119,00 €

Versand + 15,00€

134,00 €

„Dornenfeld“

Acryl auf Leinwand 40×50 cm

Preis 127,00 €

Versand + 15,00€

142,00 €

„Käsebrot“

Acryl auf Leinwand 40×50 cm

Preis 137,00 €

Versand + 15,00€

152,00 €

„Korrektur“

Acryl auf Leinwand 40×120 cm

Preis 217,00 €

„First“

Acryl auf Leinwand 40×120 cm

Preis 250,00 €

„Feuerwerk“

Acryl auf Leinwand 40×50 cm

Preis 113,00 €

Versand + 15,00€

128,00 €

„Carnival“

Acryl auf Leinwand 40×50 cm

Preis 156,00 €

Versand + 15,00€

171,00 €

„Tupfer“

Acryl auf Leinwand 40×50 cm

Preis 128,00 €

Versand + 15,00€

143,00 €

„Netz“

Acryl auf Leinwand 40×50 cm

Preis 127,00 €

Versand + 15,00€

142,00 €

„Grafik“

Acryl auf Leinwand 40×50 cm

Preis 109,00 €

Versand + 15,00€

124,00 €

„Holi“

Acryl auf Leinwand 40×50 cm

Preis 119,00 €

Versand + 15,00€

134,00 €

„Fight“

Acryl auf Leinwand 40×50 cm

Preis 129,00 €

Versand + 15,00€

144,00 €

„Kaulquappen“

Acryl auf Leinwand 40×50 cm

Preis 109,00 €

Versand + 15,00€

124,00 €

„Fehlschlag“

Acryl auf Leinwand 40×50 cm

Preis 107,00 €

Versand + 15,00€

122,00 €

„Katzen“

Acryl auf Leinwand 40×50 cm

Verkauft

„Sandsturm“

Acryl auf Leinwand 40×50 cm

Preis 136,00 €

Versand + 15,00€

151,00 €

„Fire“

Acryl auf Leinwand 40×50 cm

Preis 118,00 €

Versand + 15,00€

133,00 €